Avatar's SeineRiver

Ghi chép của SeineRiver

Đạo nhạc he he (chương 2)

Gần đây mình hay xem Yan TV, thấy suốt ngày nó bật cái bài này


Mình quả quyết là bài này đã bị đồng chí người Mã Guangliang thửa mất vài đoạn


(đồng chí Guangliang này có bài Tong hua cũng rất nổi, mình ngờ là cũng thửa của ai đấy, bao giờ tìm được thì sẽ viết bài khác 

3551 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goldscors
VuonChuoi
Đoạn nào bác
9 năm trước· Trả lời
goldscors
Bài của Guang Liang cũng có lời Việt mà
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
Đồng chí này đâu phải người Mã
Bữa em gặp ở Đài mà
9 năm trước· Trả lời
goldscors
Mã đúng rồi
9 năm trước· Trả lời
SeineRiver
@goldscors: chú có thấy 2 bài trên giống nhau ko
@VuonChuoi: http://tinyurl.com/y3jzzj93 người mã mà
9 năm trước· Trả lời
goldscors
không giống đủ
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết