Avatar's SeineRiver

Ghi chép của SeineRiver

Đạo nhạc he he (chương 2)

Gần đây mình hay xem Yan TV, thấy suốt ngày nó bật cái bài này


Mình quả quyết là bài này đã bị đồng chí người Mã Guangliang thửa mất vài đoạn


(đồng chí Guangliang này có bài Tong hua cũng rất nổi, mình ngờ là cũng thửa của ai đấy, bao giờ tìm được thì sẽ viết bài khác 

4226 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi goldscors
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
SeineRiver
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết