Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Note nhảm về English :D

 Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ...

Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ...

Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ...

Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...
3936 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue , TanNg1 người nữa
sean
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
soros9x
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết