Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Note nhảm về English :D

 Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie" ...

Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end" ...

Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over" ...

Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" ...
3477 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue , TanNg1 người nữa
sean
there is always an "u" in "stupid".
9 năm trước· Trả lời
ohisee
ak, gớm thế
9 năm trước· Trả lời
soros9x
cái này cũng đọc rồi nhưng giờ đọc lại vẫn hay
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết