Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Quyết tâm không mua tablet hay ebook reader nào hết

Đợi 1 con 10' độ phân giải cao. iPad3 chẳng hạn.
3978 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo
Website liên kết