Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Ngày mai là 1 ngày đặc biệt nha bà con

11/11/2011 . Đặc biệt thua mỗi: 11:11:11 ngày 11/11/1111 :(( ngày đó lịch sử ko bao giờ gặp lại. Có nên free 1 khóa học cho bạn nào reg đúng vào 11:11:11 ngày 11/11 ko nhỉ :D
3465 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi conechKrongNo , Utbeobeo
soitrang
Đặc biệt lắm, bị dính 2 cái đám cưới.
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết