Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

#Linkhay_bug Linkhay bị hỏng nút quan tâm hay sao ấy nhỉ?

Từ hồi lên giao diện mới ấn Quan Tâm cỡ chục lần đều hỏng.

Hay tại mình quan tâm lắm quá nhỉ :D
3972 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi autumn1388 , pipi2105 người nữa
Website liên kết