Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Tóm tắt 1 số nội dung buổi Khách mời VTV3 chủ đề Lãng Phí Công với bà Phạm Chi Lan

Link http://linkhay.com/link617506/khach-cua-vtv3-ba-pham-chi-lan-de-tai-lang-phi-cong .

1) Các vấn đề
- Vấn đề vệ sinh môi trường: xả rác bừa bãi
- Vấn đề lãng phí nhân tài: nhất là khối nhà nước
- Vấn đề lãng phí thời gian: vẫn là khối nhà nước
- Vấn đề lãng phí tài nguyên:
* Dùng đất nông nghiệp làm sân golf.
* Phá rừng, thủy điện
* Bán tài nguyên thô (năm 2015 sẽ ko còn dầu cho nhà máy Dung Quất)
- Vấn đề lãng phí nợ (đầu tư/chi tư) công: lại là ông nhà nước.

2) Nguyên nhân:
- Rõ ràng là từ khu vực công

3) Giải pháp:
- Thu hẹp lĩnh vực công, thiên về tạo nền tảng cho các hệ sinh thái tư nhân (nghe giống App Store nhỉ, cái này mình tự xuyên tạc ra nhé :D )

4) Giải pháp để thực hiện giải pháp:
- Không thấy nói trong clip.

5) Câu nói đáng chú ý:
- Trẻ em hôm nay, con nợ ngày mai.

tóm tắt sơ vậy đã

Lời bàn:

1) giá có quyền giải thể cái "công ty" kém hiệu quả kia nhỉ :P
2) thực ra mấy cái này mình cũng nhìn ra chứ chả cần phải chuyên gia. Có điều đáng mừng là nó được 1 chuyên gia chính thức nói ra trên TV , nên hi vọng tìm ra ít nhiều giải pháp cũng lớn hơn trước 1 tẹo, dù chưa đủ lớn để lạc quan.
4215 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Utbeobeo , Lam_blue
Website liên kết