Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Thơ copy ra từ truyện chưởng

21.
Dù cho hang hổ đầm rồng,
Vào sinh ra tử anh hùng nhẹ tênh.
Trông ra trời đất mông mênh,
Tấm thân bảy thước lênh đênh một mình.
3976 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue
Website liên kết