Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Thức lâu đếch thấy đêm dài

Bởi vì có nét, miệt mài đọc tin (post tin , comment ...)
3971 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue , o0llCandyll0o1 người nữa
Website liên kết