Avatar's passion

Ghi chép của passion

Thơ lục bát tiếng Anh =))


-----------------------------------

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

1 tree can’t make a hill

3 trees can make a huge mountain

Tiệc thì phải có thịt gà

Đàn ông phải có đàn bà mới vui

Parties go with chicken

So men go with women, it’s fun!

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng có chân dài chạy theo

You’re male, you’re must manly

Go out you have beauties chasing

Chân dài là vợ đại gia

Đùi to chân ngắn mới là vợ anh

Beauty come with rich man

Ugly lacoste, that is my wife

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

We came home, bath our pond

Clean or not it’s all better

Kim đâm vào thịt thì đau

Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

Needle hits meat so pain

Meat over meat miss to the en
3927 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết