Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

cái trò kiếm tiền qua ĐT này vui thật

Nó là 1 trò có thể gọi là lừa đảo cũng được, nhắn tin mất 15k đấy nhé, nên có click vui vào đây thì được, http://112.78.7.151/ad/index.php?data=VN_PALMBLUE_BOI.swf&adscode=vn_boi_tlv&affid=TLV&sem=N&type=NM&publisher=7236837&context=133366819 nhưng đừng có điền số đt hay nhắn tin gì nhé.
3975 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Utbeobeo , lylienket1 người nữa
Website liên kết