Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày.

Haizz, giờ mới mò ra chỗ viết Note:

Bạn bè 360 -> Nhìn sang trái, chỗ Chia Sẻ On Net có cái Nút.


3956 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết