Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Vừa nghĩ ra 1 câu tiếng Anh khá khó đọc (và thú vị)

Nike likes the lives of the nine nice night knights = Nike thích cuộc đời của chín hiệp sĩ bóng đêm tốt bụng.

Đọc thử xem có méo mồm ko :D
3444 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chicken09
forty4vn
Em nghĩ nên thay Nike = I , vì nike đọc là "nai-ki", không vần
9 năm trước· Trả lời
ohisee
Khéo sửa thành Nike -> Nile, Nime, Nipe, Nise, Nite, (hoặc thay N bằng L vì câu này ám chỉ thói quen người việt đọc sai L, N và phát âm sai âm cuối )
9 năm trước· Trả lời
forty4vn
người ngọn N L hình như không ngọn khi nói tiếng Anh chứ anh
9 năm trước· Trả lời
forty4vn
*ngọng
9 năm trước· Trả lời
ohisee
uhm, có ngọng, nhưng ngọng ít hơn , nhưng âm cuối thì thay bỏ qua
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết