Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Vừa nghĩ ra 1 câu tiếng Anh khá khó đọc (và thú vị)

Nike likes the lives of the nine nice night knights = Nike thích cuộc đời của chín hiệp sĩ bóng đêm tốt bụng.

Đọc thử xem có méo mồm ko :D
3959 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chicken09
forty4vn
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
forty4vn
123nono
12 năm trước· Trả lời
forty4vn
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết