Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Sống, chết; giàu, nghèo; giỏi, dốt ... tất cả đều kém quan trọng hơn 1 thứ

Đó là tâm lý của chúng ta. Rất yêu thích và muốn/làm nghiên cứu/áp dụng tâm lý học mỗi tội ko có duyên với ngành này.
3953 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi khanhlinh88 , heli24122 người nữa
Website liên kết