Avatar's Thyssenka

Ghi chép của Thyssenka

THỎ ĂN THỊT CÁO

Thỏ con ngồi viết lách. Cáo hỏi: mày viết gì thế?
- Luận án TS: "Thỏ ăn thịt Cáo"
- Làm gì có chuyện lạ thế.
- Đi theo tao sẽ biết.
Gặp Chó sói:
- Mày viết gì thế ?
- Luận án TS: "Thỏ ăn thịt Cáo"
- Làm gì có chuyện lạ thế.
- Đi theo tao sẽ biết.
Thỏ đưa Cáo và Sói vào động. Trong đó 1 con sư tử to đang nằm, xung quanh nhiều xương cáo và sói..........
*** Kết luận: mày viết về cái gì không quan trọng, quan trọng ông thầy hướng dẫn mày là ai!
4313 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Wasamala , CONGTM097 người nữa
Website liên kết