Avatar's Thyssenka

Ghi chép của Thyssenka

Những đối tượng nào thuộc diện phải áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật?

Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27-6-2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với các đối tượng sau:

Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây có tính chất thường xuyên (có từ hai lần vi phạm trở lên trong thời hạn 12 tháng), nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú nhất định: Xâm phạm sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; xâm phạm tài sản của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài; đua xe trái phép; tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tổ chức cưỡng ép, lôi kéo dụ dỗ người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; đánh bạc; tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; tổ chức, môi giới mại dâm, chứa mại dâm; tổ chức thực hiện hoặc thực hiện các hành vi mê tín để trục lợi bất chính; các hành vi khác vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội.

Người nghiện ma tuý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục, vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở chữa bệnh mà thuộc loại côn đồ hung hãn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, trong giai đoạn cắt cơn, phục hồi hành vi nhân cách mà có hành vi vi phạm các quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 từ hai lần trở lên trong 6 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
4312 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hangoutpro , TaySac1 người nữa
Website liên kết