Avatar's Thyssenka

Ghi chép của Thyssenka

Lỗi gì khiến mọi trình duyệt web liên tục báo lỗi

AdapterDeviceID: 29c2
AdapterVendorID: 8086
Add-ons: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:1.3.10,{5B52016C-D097-4aec-BE61-9F129D8FDDBA}:2.0,client@anonymox.net:0.9.4,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:8.0
AvailableVirtualMemory: 1668837376
BuildID: 20111104165243
CrashTime: 1323744977
EMCheckCompatibility: true
FramePoisonBase: 00000000f0de0000
FramePoisonSize: 65536
InstallTime: 1320851190
Notes: AdapterVendorID: 8086, AdapterDeviceID: 29c2, AdapterDriverVersion: 6.14.10.5043
D3D10 Layers? D3D10 Layers-
D3D9 Layers? D3D9 Layers-

ProductName: Firefox
ReleaseChannel: release
SecondsSinceLastCrash: 38244
StartupTime: 1323737518
SystemMemoryUsePercentage: 96
Theme: classic/1.0
Throttleable: 1
TotalVirtualMemory: 2147352576
URL: http://vn.mg60.mail.yahoo.com/ya/download?uniquearchivename=a0c0c4a6442f4a37bbbbc3e2bf15e249.zip&archivename=Attachments_2011_12_12.zip&redirectURL=http%3A%2F%2Fvn.mg60.mail.yahoo.com%2Fneo%2Fphp%2Foutage.php%3Fb%3D_3324
Vendor: Mozilla
Version: 8.0
Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 :  
 MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 :  
 MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 :  
 RSVP UDP Service Provider : 6 : 2 :  
 RSVP TCP Service Provider : 6 : 1 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{924548DF-1B11-4710-919F-0D88D93F4D2D}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{924548DF-1B11-4710-919F-0D88D93F4D2D}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{EE37F5CA-3D0C-4A16-AF77-316910B0A1B8}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{EE37F5CA-3D0C-4A16-AF77-316910B0A1B8}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{4B380F34-0EB6-41D9-8511-E49E022F580C}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 :  
 MSAFD NetBIOS [DeviceNetBT_Tcpip_{4B380F34-0EB6-41D9-8511-E49E022F580C}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 :

Báo cáo cung bao g?m thông tin ki thu?t v? tình tr?ng chuong trình lúc b? l?i.
3601 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Thyssenka
Chuyên gia @buon_cuoi_that phán cho mình với
9 năm trước· Trả lời
ntvim88
lỗi add-on anonymox hay sao đó bác
Thử disable nó đi rùi thử lại. Hoặc chỉ mở chrome (hoặc opera), ko mở firefox xem sao
9 năm trước· Trả lời
Thyssenka
Chrome lỗi nặng hơn, chỉ mở 5 phút là bị bão lỗi, opera, IE tương tự, chỉ FF là lâu hơn chút. trước khi cài Add on cũng vẫn bị, ghost lại máy vẫn thế
9 năm trước· Trả lời
ntvim88
hic, vại em chịu, khó ghê nhể.
Hay gọi thử bác @ohisee xem sao
9 năm trước· Trả lời
Thyssenka
Bác @ohisee ngó giúp em
9 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
Có mà da bọc xương bác ơi. Rất tiếc lỗi của bác em không có giải pháp cụ thể, chỉ là những ý kiến chung chung thôi bác ạ :
1. Thứ nhất, lỗi all browsers crashing xảy đến với rất nhiều nguyên nhân (và đọc cái error report trên em không xác định được nguy
9 năm trước· Trả lời
Buon_cuoi_that
2. Việc Ghost máy không phải là vấn đề triệt để nếu trước khi tạo bản Ghost đã tồn tại lỗi này rồi (có điều nó ít thể hiện) ...
3. Giải pháp em đưa ra thì chắc ai cũng đưa ra được, đó là bác thử disable các add-on của trình duyệt, diệt virus / malware,
9 năm trước· Trả lời
ohisee
chịu , có thể là do cài .NET Framework hay cái quái quỉ gì đó có vấn đề, chắc thử cài lại win thôi
9 năm trước· Trả lời
Thyssenka
Thế là phải cài lại win thật à. Cảm ơn các bác
9 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết