Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Sự thật

Sự thật -
  1. Bốn thằng đi vào hang. Một thằng quay ra toàn mạng. Sự thật nằm trong mồm thằng sống.
  2. Một người biết sự thật, không ai tin hắn. Thế thì đấy không phải là sự thật.
  3. Không có gì đảm bảo rằng sự thật ai cũng tin đúng là sự thật.
  4. Nhiều bạn 3 tuổi hăng hái bảo vệ sự thật rằng ông già Nô-en có thật. Các bạn nhiều tuổi hơn thích hăng hái bảo vệ các sự thật khác.
  5. Không có gì đảm bảo rằng sự thật một người thông minh tin tưởng không phải là một trò bịp một người thông minh hơn mớm cho.
  6. Nếu cho rằng nửa sự thật không phải là sự thật thì lấy gì đảm bảo sự thật đang tin tưởng không phải là nửa một sự thật to hơn?
  7. Thứ trai dùng để dụ gái lên giường không bao giờ là sự thật.
  8. Sự thật là nhiều bạn thích sự thật.

4366 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Slusho , ohisee11 người nữa
HatsuneMiku
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
saik
123nono
13 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntkien
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
dungnt12
123nono
13 năm trước· Trả lời
ctmlthcd
123nono
13 năm trước· Trả lời
WaitingForAizu
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
MrV
MrV
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết