Avatar's goldensea80

Ghi chép của goldensea80

Suy nghĩ vặt vãnh, lảm nhảm về CNXH, CNTB

Nhân đọc các bài phê phán trên linkhay
1. CNTB và CNXH Khác nhau ở cách thức phân chia quyền sở hữu tư liệu sản xuất và phân phối của cải đến người dân

2. Đặc tính Dân chủ hay không dân chủ không phải thuộc tính của CNTB hay CNXH, mà là một mô hình, một thể chế cụ thể

3. Một phản biện hay được sử dụng của những người chống CNXH "CNXH nói mọi người đều bình đẳng, nhưng nghèo bình đẳng". Phản biện dựa trên sự thất bại của nền kinh tế các mô hình CNXH. Lý do tại sao? Do phương thức quản lý yếu kém? Do bị cô lập về kinh tế, yếu kém về công nghệ?

4. Cho dù siêu cường XHCN có công nghệ và phương thức quản lý tương đương, hệ quả vẫn nghèo hơn một siêu cường tư bản. Lý do: của cải của một siêu cường TBCN không chỉ làm ra bởi dân nước này, mà từ rất nhiều các nước phụ thuộc.

5. Tại sao các siêu cường TBCN không đơn giản chuyển giao công nghệ cho các nước nghèo để các nước này có thể giàu có như họ? 

6. Hướng đi nào cho một nước nhược tiểu không có công nghệ hiện tại? a) TBCN: chấp nhận bất công xã hội nhưng được đầu tư công nghệ và chấp nhận làm thuê và làm giàu cho các siêu cường TBCN, tuy thế nếu dân tộc đó có tin thần tự cường và một chút may mắn, có thể chiếm lĩnh công nghệ và làm chủ - điều đang xảy ra với một số nước châu Á hiện nay. b) XNCH: sẽ bị cô lập về kinh tế, về công nghệ trong khi mô hình quản lý kinh tế và chính trị chưa hoàn hảo, dân trí chưa cao dẫn đến tham nhũng và bình đằng nghèo với đại bộ phận dân chúng? c) Giải pháp nào khác?

7. Aristarchus đề xuất mô hình Nhật tâm ra đời từ thế kỷ thứ 2 TCN, nhưng mô hình Địa tâm vẫn thống trị được coi là chân lý cho đến tận thế kỷ 16. Marx đề xuất mô hình CNXH từ thế kỷ 19 và hiện tại CNTB vẫn được coi là chân lý với đa số.
3569 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thund , hoangcuong7782 người nữa
vietbio
2. Bởi Dân chủ ở XHCN & Dân chủ ở TBCN đang được hiểu theo nghĩa khác nhau. Dân chủ ở nước TB là dân chúng quyết định, lựa chọn chính phủ, do đó thường kèm với thuộc tính đa đảng. Ở các nước XHCN ko có khái niệm này.
3 & 4. Lý do yếu kém trong SX ở CNXH
9 năm trước· Trả lời
goldensea80
2. Không nói các nước XHCN trong quá khứ hay hiện nay, trên nguyên tắc nếu dân chúng quyết định chế độ XNCH, quyền lực thực sự nằm trong tay người dân? Ngược lại, sự phi dân chủ cũng đúng với các nước trong chế độ độc tài mà không phải CNXH.

3. Đấy đún
9 năm trước· Trả lời
goldensea80
4 & 5, 6 Ý mình ở đây là các siêu cường CNTB dựa trên việc phân phối tài sản từ người nghèo sang người giầu, và quy mô lớn hơn, từ nước nghèo sang nước giầu. Vì thế cho dù có công nghệ như nhau và cho dù một nước XHCN lý tưởng (bằng cách nào đó phát huy đ
9 năm trước· Trả lời
goldensea80
Sự mâu thuẫn thực sự của CNTB và CNXH có lẽ là mâu thuẫn giữa hiệu quả kinh tế và sự công bằng.

Mình vẫn tin là mô hình tương lai phải là ở đâu đó giữa 2 mô hình này, hoặc CNXH giống như Marx dự đoán, cho đến khi loài người phát triển đến mức độ rất ca
9 năm trước· Trả lời
vietbio
chắc là bạn nhầm lẫn, cái dùng để phân biệt CNTB và CNXH là quyền sở hữu TLSX. Hiệu quả kinh tế và tính công bằng trong phân phối khác nhau giữa các nước CNTB khác nhau.
CNXH do Marx dự đoán là 1 xã hội ko tưởng chỉ dựa vào niềm tin nếu triệt tiêu tư hữ
9 năm trước· Trả lời
Thyssenka
Thầy giáo nên dành thêm thời gian nghiên cứu đào tạo sinh viên thật tốt để xây dựng đất nước, không nên đi vật nhau thế này
9 năm trước· Trả lời
goldensea80
@Vietbio Đấy là đặc thù, nhưng mình đang xét tiêu chí ban đầu đặt ra: CNTB là lợi nhuận còn CNXH là công bằng xã hội.
Nếu mục đích cuối cùng là lợi nhuận thì tính công bằng và nhân đạo sẽ bị coi nhẹ, cũng giống như việc các công ty bảo hiểm y tế tư nhân
9 năm trước· Trả lời
vietbio
vậy tôi cũng có thể nói tiêu chí lợi nhuận tối đa là của CNTB thời mông muội, CNTB hiện nay đã đặt tiêu chí lợi nhuận bền vững trong đó bao hàm cả công bằng XH, win-win .v.v
9 năm trước· Trả lời
goldensea80
Theo mình thấy thì tiêu chí này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều nó được thực hiện bằng các phương pháp hiện đại hơn, tinh vi hơn mà thôi.
9 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
Em thì nghĩ bây giờ CNTB cũng dần đặt mục tiêu win-win để giữ vững XH rồi
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết