Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Có thể bạn cô đơn hơn bạn tưởng tượng

  1. Phát ngôn hộ quan điểm người khác khi bạn không có uỷ quyền hợp pháp thì phát ngôn không có giá trị
  2. Phát ngôn hộ một nhóm khi bạn không phải người phát ngôn chính thức và hợp pháp của nhóm đó thì phát ngôn không có giá trị

4370 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KazRp
haithanhhcmpt
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết