Avatar's Thyssenka

Ghi chép của Thyssenka

Biểu tình

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã dừng, đây là lúc thích hợp để đánh giá một số trí thức trong vụ này. Biểu tình xảy ra là lẽ tất nhiên. Hành vi của Trung Quốc đã khiến người yêu nước không thể ngồi yên, họ xuống đường để phản đối Trung Quốc. Nhưng tại sao nó lại xảy ra nhiều lần như vậy ? Các vị trí thức có vai trò gì với 11 lượt biểu tình vừa qua ?

Tư Mã Thiên chắc chắn rằng chính quyền rất vui khi người dân biểu tình phản đối Trung Quốc. Nhưng cũng chắc rằng chính quyền sẽ không vui khi biểu tình cứ xảy ra đều đều như vậy. Các vị trí thức là những người nhận thức rất rõ giá trị của các cuộc biểu tình. Nó chỉ có ý nghĩa cho Trung Quốc thấy sự phản đối của người ViệtNam. Hết. Biểu tình không thể khiến Trung Quốc chịu nhường ViệtNamvà càng không thể khiến Trung Quốc trả Hoàng Sa, Trường Sa cho ViệtNam. Ấy vậy mà tôi đã nghe một vị trí thức nói rằng phải biểu tình để đòi Trung Quốc trả lại Hoàng Sa. Vị trí thức này hoặc là ngu dốt về chính trị hoặc giả dùng thứ mồi nhử đó để lôi kéo đám đông đi biểu tình. Trong lịch sử thế giới, chưa có cuộc biểu tình nào ở một trong hai nước đối đầu mà buộc được nước kia chịu nhượng bộ. Các vị trí thức đều hiểu về biểu tình và hiểu về “trí tuệ đám đông” nên rất biết cách thuyết phục người khác về tinh thần yêu nước của mình bằng cách liên tục đi biểu tình, đó là các vị GS Huệ Chi, TS Quang A, TS Xuân Diện…

Tại sao chỉ có các vị này yêu nước khi đều đều Chủ nhật đi biểu tình, các vị trí thức khác không yêu nước sao ? Các vị trí thức khác hiểu rõ giá trị của biểu tình, một hai lần thi hay, nhiều quá hóa dở. Đó là lý do tại sao biểu tình lần đầu đông người đến vậy, sang đến những đợt thứ 5,6 thì chỉ được vài chục người. Cũng mục đích biểu tình như trên, ở Sài Gòn, những trí thức miền Nam xuất hiện trong một hai lần đầu tiên như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Nguyễn Đình Đầu… Nhưng sau đó thì không thấy họ nữa. Trí thức Sài Gòn hay hơn Hà Nội chăng ? Không phải. Trí thức Sài Gòn xuất hiện khi cần, rút lui đúng lúc vì họ hiểu bản chất của biểu tình. Còn trí thức Hà Nội không phải dở nhưng họ còn mục đích khác của biểu tình, làm áp lực với chính quyền. Trí thức Hà Nội thay đối tượng của biểu tình từ những cuộc biểu tình mang ý nghĩa phản đối TQ thành những cuộc biểu tình phản đối chính quyền. Chính quyền vì lý do ngoại giao với TQ nên phải giải tán các cuộc biểu tình chứ nếu để cho các vị trí thức như Huệ Chi, Quang A đi biểu tình triền miên như vậy thì họ sẽ dừng vào lúc nào, với lý do gì ? TS Quang A đã leo lên lưng cọp rồi thì chọn cách xuống như thế nào đây?

Biểu tình tất nhiên là tốt và cần thiết nhưng dùng nó như thế nào với một đám đông thì chỉ các vị trí thức biết và làm được.

Tư Mã Thiên 20/12/2011

4299 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bai_tu_long
Website liên kết