Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Offline LinkHay HN 24 hoặc 25/12

Mình sẽ ở HN xế ngày thứ 7 24/12 và ngày CN 25/12.

Xin phép được gặp các bạn LH HN vào: trưa thứ 7, hoặc tối thứ 7, hoặc trưa CN. (tối CN mình có hẹn rồi :P)

Mình có quà tặng Miss LinkHay 2011 là một bộ sách tiếng Việt mới tinh. Bạn có thể chọn 1 trong các lựa chọn sau:
  1. Bộ truyện tình của Marguerite Duras gồm 3 quyển: người tình Hoa Bắc, Viết, Tình
    http://tiki.vn/nguoi-tinh-hoa-bac.html
    http://tiki.vn/viet.html
    http://tiki.vn/tinh-1.html

  2. Bộ 3 quyển truyện kinh dị Trung Quốc Ma thổi đèn
  3. Quyển Suối nguồn (Fountainhead) - Ayn Rand http://tiki.vn/suoi-nguon.html
  4. Quyển Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Colleen McCullough http://solo.vn/sach/p182721/Tieng-Chim-hot-trong-bui-man-gai.html

Mình cũng có hàng cho bạn Ká tạ ;))

Mình có thể nhờ bạn nào tổ chức offline giúp mình được không? Cảm ơn trước

Mình sẽ ở Sunflower travel hostel, 22 Ấu Triệu, phòng 301

4302 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o , Meowth18 người nữa
sauxanhh
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Catalunya
123nono
13 năm trước· Trả lời
sauxanhh
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
Catalunya
123nono
13 năm trước· Trả lời
lipstick19th
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
tradaonline
123nono
13 năm trước· Trả lời
lipstick19th
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
heli2412
123nono
13 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
123nono
13 năm trước· Trả lời
saik
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
saik
123nono
13 năm trước· Trả lời
KingEric
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoangminhson
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoangminhson
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hara
123nono
13 năm trước· Trả lời
Gone
123nono
13 năm trước· Trả lời
hoangminhson
123nono
13 năm trước· Trả lời
Hyn
Hyn
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
lipstick19th
123nono
13 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
hwii_dg
123nono
13 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết