Avatar's Narutess

Ghi chép của Narutess

Linkhayer của năm - Vòng 1

Nội dung :

Link vote: http://linkhay.com/de-cu-linkhayer-cua-nam/647402

Mọi người có thể tự ứng cử hoặc bầu cử ra người xứng đáng là linkhayer của năm. tại link trên.

Lưu ý: Link này chỉ tính các thành viên sẽ được tham dự, không tính số vote cho linkhayer của năm.

Rất cám ơn mọi người ngoài việc gửi tên người xứng đáng có thể kèm thêm 1 số thành tích đóng góp hoặc lý do tại sao người đó xứng đáng

Chân thành cảm ơn mọi người
3887 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lemd , rhonelion5 người nữa
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ufodanger
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hieu_Nguyen
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
lungungoc
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết