Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Mình ko gửi được bình luận rồi

Haizz, hi vọng là lỗi kỹ thuật thoai, bấm gửi bình luận cứ hiện alert box: Không gửi được bình luận, xin hãy làm lại! và 1 nút OK :(

thử đủ kiểu, bao gồm cả sang nhà khác, máy khác, nick ohisee vẫn bị, chắc để thử chuyển sang nick khác :

Note và Blast thì vẫn được.

Giao diện Note trước bị hỏng, giờ thì OK, nhưng mà chức năng nhắn bạn bè không hoạt động.
Gửi tin thì hay bị mất thumb
Chức năng giới thiệu người mới vẫn bị lỗi là bất kỳ ai cũng chỉ thành "Thành viên đáng quan tâm"
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TKM , phieu1 người nữa
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết