Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Xác suất

Chuyện 1

  1. Xác suất các bạn than phiền về chữ nước ngoài các bạn không hiểu cao hơn chữ các bạn hiểu
  2. Tỉ lệ dùng thuật ngữ tiếng nước ngoài cho nội dung chuyên môn cao hơn nội dung giao lưu. (vì thuật ngữ chuyên môn lâu được dịch sang tiếng địa phương, còn nội dung giao lưu / cuộc sống hàng ngày thì ngôn ngữ nào cũng đủ phong phú)
  3. Thuật ngữ chuyên môn thì khó hiểu
  4. (1) + (2) + (3) => xác suất bị than phiền ít phụ thuộc vào tỉ lệ dùng từ nước ngoài mà phụ thuộc nhiều vào nội dung lựa chọn tham gia: chuyên môn hay giao lưu
  5. (4) => than phiền "mày hay dùng chữ nước ngoài" không chính xác bằng "mày làm gì nói chuyên môn mãi thế"

Chuyện 2

Người có thái độ nghiêm túc về chuyên môn thì đã không than phiền (vì gúc đọc hoặc hỏi để hiểu); người không có ảnh hưởng lắm về chuyên môn đấy thì thích than phiền cho nhanh hơn là bỏ công tìm hiểu.

4439 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Gone , hwii_dg1 người nữa
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
sean
123nono
13 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
WaitingForAizu
123nono
13 năm trước· Trả lời
cam_nguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết