Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Bật mí một phần cuộc đời ohisee

1h30 phút nhé: http://www.youtube.com/watch?v=cG186k_xXzE

 :D Ai rảnh và rảnh quý tớ thì xem, có thể dùng thay đếm cừu; chống chỉ định với các đối tượng còn lại :(

à, tiện report @vukhaclan , cái w.sharethis.com ( http://w.sharethis.com/button/sharethis.js ) làm đứng quá trình load web linkhay.com luôn, chắc phải cài adblock chặn sharethis.com và facebook.com quá :(
3925 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , Narutess
shimon
123nono
12 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết