Avatar's chelx

Ghi chép của chelx

Rảnh ( Tiêu đề quá ngắn hoặc quá dài !=.= )

- bản chất con người là lười biếng -> khoa học kỹ thuật hướng đến tạo ra công cụ làm thay con người . Nếu ngược lại , khoa học kỹ thuật hướng đến việc tạo ra siêu nhân =))
Em ước mơ em làm siêu nhân , làm siêu nhân , làm siêu nhân . Em ước mơ em làm siêu nhân mặc quần chíp bay tăng tằng ... 
4432 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết