Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nếu như chọn 1 Linh ... Vật cho LinkHay, bạn chọn con gì?

1. Con tắc kè, vì Linkhay thay giao diện hoài không biết mệt
2. Con bọ, vì LH bug quá trời là bug
3. Con gái, vì Link Hay nắng Mưa thất thường không thể đoán bắt được (dám cho con gái vào đội ngũ con à B-) nhưng có vẻ hợp lý nhể :D, con gái vừa giống tắc kè vừa giống bọ =)) )
4. Con trăn, cuộn hoài ko hết
5. Con chim lợn (why?)
6. Chim lai chuột (why?)
7. Lợn lai cú
8. Sưu nhưn
9. Chó sưu nhân
10. Quỷ
11. Vịt
12. Con nghé (trâu trẻ, trẻ trâu)
3416 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TanNg , MingYang6 người nữa
xdhcda
Con gái - vì Link Hay nắng Mưa thất thường không thể đoán bắt được
9 năm trước· Trả lời
Yan87
chim lợn
9 năm trước· Trả lời
xdhcda
Why?
9 năm trước· Trả lời
TM8
TM8
con trăn, vì nó dài, cuộn mãi ko hết.
9 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
Em chọn con lai giữa con chim và con chuột
9 năm trước· Trả lời
Congamaimo
Chọn con lai giữa Lừa và Ngựa
9 năm trước· Trả lời
anmeo
con gái là con tắc kè hoa thôi , con trai mới là con bọ
còn LH là con lợn với con cú mèo
9 năm trước· Trả lời
Lam_blue
con siu nhưn
9 năm trước· Trả lời
MingYang
Con quỷ
9 năm trước· Trả lời
menhmangmienman
Con vịt!
9 năm trước· Trả lời
waternymph
Ko có con nghé (aka con trẻ trâu) để vote xao
9 năm trước· Trả lời
No_die
Siu nhân 404
9 năm trước· Trả lời
xdhcda
Anh em để cử chẳng có lí do gì cả thế. nói có sách mách có chứng chứ
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết