Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nếu như chọn 1 Linh ... Vật cho LinkHay, bạn chọn con gì?

1. Con tắc kè, vì Linkhay thay giao diện hoài không biết mệt
2. Con bọ, vì LH bug quá trời là bug
3. Con gái, vì Link Hay nắng Mưa thất thường không thể đoán bắt được (dám cho con gái vào đội ngũ con à B-) nhưng có vẻ hợp lý nhể :D, con gái vừa giống tắc kè vừa giống bọ =)) )
4. Con trăn, cuộn hoài ko hết
5. Con chim lợn (why?)
6. Chim lai chuột (why?)
7. Lợn lai cú
8. Sưu nhưn
9. Chó sưu nhân
10. Quỷ
11. Vịt
12. Con nghé (trâu trẻ, trẻ trâu)
4171 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TanNg , MingYang6 người nữa
xdhcda
123nono
13 năm trước· Trả lời
Yan87
123nono
13 năm trước· Trả lời
xdhcda
123nono
13 năm trước· Trả lời
TM8
TM8
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Congamaimo
123nono
13 năm trước· Trả lời
anmeo
123nono
13 năm trước· Trả lời
Lam_blue
123nono
13 năm trước· Trả lời
MingYang
123nono
13 năm trước· Trả lời
menhmangmienman
123nono
13 năm trước· Trả lời
waternymph
123nono
13 năm trước· Trả lời
No_die
123nono
13 năm trước· Trả lời
xdhcda
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết