Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Các chủ đề nhạy cảm

(cần lường trước hậu quả khi đùa)

1. Chính trị, lãnh tụ ...
2. Tôn giáo, giáo chủ ...
3. Sắc tộc, vùng miền, dòng họ, giới tính ...
4. ...

List ra cái tự nhắc nhở. Đúng là nhu cầu đùa cợt lớn thật, đôi khi không có chỗ xả cũng bực. Ví dụ muốn vẽ 1 bức tranh biếm về bác TBT chẳng hạn là hơi khó nhể, haizz.


4343 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hoangcuong778 , InTheEnd
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết