Avatar's sauxanhh

Ghi chép của sauxanhh

Bị hỏi khó T__T

Nhà mình có một nhóc em, rất nghịch ngợm và thường trêu mình bằng những câu hỏi hóc búa. Như hôm trước, đang bận bịu dọn nhà chuẩn bị đón Tết, mình gọi nhóc dọn phụ mình. Nhóc cũng hăng hái phụ lắm, nhưng buông 1 câu hỏi làm mình đứng như trời trồng luôn : "Tại sao 1 năm có 365 ngày, có rất nhiều cơ hội để dọn dẹp nhà cửa, tại sao chỉ có những ngày Tết mình mới dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa ?"... 

Trả lời sao bây giờ ?
4159 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hyn
neo2614
123nono
13 năm trước· Trả lời
manu_mapu
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
Nightstalker
123nono
13 năm trước· Trả lời
holybird
123nono
13 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
13 năm trước· Trả lời
MrCharity
123nono
13 năm trước· Trả lời
sauxanhh
123nono
13 năm trước· Trả lời
sauxanhh
123nono
13 năm trước· Trả lời
MrCharity
123nono
13 năm trước· Trả lời
sauxanhh
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết