Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nấu cơm, ăn tối

và chém gió :D

Quả "Ảnh" của LH chắc tính ra đời sớm cạnh tranh với CAB + XKCN + LX đây :D, còn mấy cái như là bug, viết Note tiện, hay xem tin lưu chắc khi nào rảnh sẽ làm :D
3921 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi lavender92 , cuong205a
Website liên kết