Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Xin hỏi các đại ca về TMĐT chút về Paypal

Mình có 1 tài khoản Paypal và thỉnh thoảng học sinh hay thắc mắc về Paypal, không rõ 1 vài điều.

1) Người VN có tài khoản Paypal có thể làm gì ở quốc tế (mua sách điện tử, khóa học online, hosting ... và làm gì nữa?)
2) Người Quốc Tế (ví dụ Mỹ) có tài khoản Paypal có thể mua gì ở VN ?

Xin tham khảo các bạn @TaiTran @KingEric @SeineRiver @haitotbung @thaidn ....

Tạm thời thì mình lượn lờ Google tìm hiểu tí
3908 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ntvim88
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
saik
123nono
12 năm trước· Trả lời
mrmoovn
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết