Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Phong kiến, thực dân và hiện tại

Phong kiến:
Ai ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Hiện tại:
Ai ơi nhớ này câu này
Ngày đêm giặc cướp, đêm ngày quan xơi


3909 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hoangcuong778 , Invisible___7 người nữa
Website liên kết