Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

2 mặt - trên đời cái gì cũng có hai mặt

+) Không có gì thì có cái phiền toái (và lợi ích) do không có gì mang lại (ví dụ khi ốm đau, khi gặp chuyện thì phiền)
-) Có gì thì lại có cái phiền não (và lợi ích) do có mang lại (ví dụ có tiền thì bị vay, có tài năng thì bị nhờ vả ... nói chung là bị lợi dụng)
3915 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hoangcuong778
Website liên kết