Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Gái làm trai thêm tự ti chả có lợi ích gì

- Trai yêu gái: càng tự ti hơn vì thấy mình vô tích sự, chả giúp được gì cho gái
- Trai không yêu gái: ghét gái hơn
- Trai chả yêu, chả ghét gái: quay sáng ghét gái

Giờ thay: gái - trai thành: gái - gái; trai - gái; trai - trai; có lẽ câu trên vẫn đúng.
Tóm lại là làm người khác tự ti hơn chả được cái tác dụng gì.

Câu hỏi đặt ra là khi nào thì ta làm người khác tự ti hơn?
Và khi nào thì ta làm người khác tự tiN hơn?
3905 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi saik
Website liên kết