Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Đôi khi kiếm ra vài tỷ còn dễ hơn làm mấy chuyện vặt vãnh

Nhưng cứ phải làm mấy chuyện vặt là sao :(

Thôi đi ngủ :(
3905 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o
Website liên kết