Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Cách báo cáo video xấu trên Youtube

Mỗi khi gặp video có nội dung xấu, hoặc vi phạm bản quyền ... Youtube có sẵn cơ chế xử lý, bạn có thể báo cáo

http://i.imgur.com/Wrzv9.png


Tạm dịch (bạn @TaiTran , @SeineRiver , @haitotbung ... giúp mình "tinh dịch" cái bản "thô dịch" này nhé)
 • Sexual Content = Nội dung Sex
  • graphic sexual activity = Có hành vi Sex
  • nudity = Chứa hình khỏa thân
  • suggestive, but without nudity = Khêu gợi, nhưng không có hình khỏa thân
  • other sexual content = Các nội dung Sex khác
 • Violent or Repulsive Content = Nội dung bạo lực hoặc ghê tởm
  • adults fighting = Người lớn choảng nhau
  • physical attack = Tấn công cơ thể
  • youth violence = Bạo lực tuổi trẻ
  • animal abuse = Ngược đãi động vật
  • promotes terrorism = Cổ vũ khủng bố
 • Hateful or Abusive Content = Nội dung đáng ghét hoặc lăng nhục
  • promotes hatred or violence = Cổ vũ lòng căm thù hoặc bạo lực
  • abusing vulnerable individiuals = Ngược đãi người tàn tật (yếu, nhạy cảm, dễ bị tổn thương ..)
  • bullying = Đe dọa người yếu
 • Harmful Dangerous Acts = Hành vi nguy hiểm, có hại
  • drug abuse = lạm dụng chất ma túy
  • abuse of fire or explosives = lạm dụng chất nổ, lửa
  • other dangerous acts = các hành vi nguy hiểm khác
 • Child Abuse = Ngược đãi trẻ em
 • Spam = Spam, video rác
  • mass advertising = Quảng cáo spam
  • misleading text = Nội dung gian dối
  • misleading thumbnail = Thumb gian dối
  • scams / fraud = Lừa đảo
 • Infringes My Rights = Vi phạm bản quyền
  • infringes my copyright = Vi phạm bản quyền của bạn
  • invades my privacy = Xâm phạm quyền (thông tin) cá nhân của bạn.
  • other legal claim = Các thỉnh cầu liên quan đến pháp luật khác
3905 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi o0llCandyll0o
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết