Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Các chiêu lách luật của LH

1) Domain bị cấm thì chuyển qua dùng frame của domain khác:
http://linkhay.com/nhan-tam-dua-nguoi-bi-nan-di-ca-cay-so-luc-vi-lay-xe/687099
3885 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết