Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Linkhay bug hay tin có vấn đề nhể?

Gửi tin http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/giai-tri/2011/07/thu-tai-phan-biet-anh-gia-anh-that/ vào kênh Giải Trí thì được báo là tin đã gửi rồi, click vào tin để bình luận thì ra .... 404
3365 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Vagabondtq
Linkhay bug. Hệ thống tự động lấy đường dẫn từ chính đường link mà không bỏ qua dấu "/" và dấu ".". Vì vậy nên bị lỗi.
Đã note
Đa
9 năm trước· Trả lời
Vagabondtq
http://linkhay.com/vnexpress-netglvi-tinhgiai-tri201107thu-tai-phan-biet-anh-gia-anh-that/611445
9 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết