Avatar's vukhaclan

Ghi chép của vukhaclan

LinkHay.com trắng tinh khi vào bằng Mobile

Về lỗi khi truy cập LinkHay.com bằng Mobile trên thanh trình duyệt sẽ tự động trỏ về địa chỉ hiển thị là ...URL../tin-hot và bên dưới trắng tinh chỉ cần xoá bỏ cái /tin-hot đi là trang sẽ load ok.
Chỉ cần làm 1 lần là xong. Lỗi này 1, 2 hôm nữa sẽ hết.
3119 ngày trước · Bình luận · Loan tin
ntvim88 , ndk1 người nữa
·  

2 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết