Avatar's meofi

Ghi chép của meofi

Lại mất thời gian lên đây la liếm rồi.

Đã kìm lòng không đăng nhập từ ngày Linkhay sống lại, nhưng cứ lướt đi lướt lại rồi lại đăng. 
Để xem lần này có ngoan hơn không.
3228 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết