Avatar's NaGi

Ghi chép của NaGi

gừng càng già càng cay

“Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ;

30-40 tuổi, đang trẻ;

40-50, hãy còn trẻ;

50-60 trẻ không ngờ;

60-70 trẻ lạ lùng!

và trên 70 người ta trẻ vĩnh viễn!”…

“Thấy chưa? Có cái gì là già đâu?”- Khai Trí

2332 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

1 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết