Avatar's rongnamkiet

Ghi chép của rongnamkiet

Cười không nhặt được mồm :))

Sách cũ chép rằng, 3 huynh đệ Lưu - Quan - Trương sau khi kết nghĩa vườn đào thì rủ nhau ra tửu quán chén chú chén anh mãi đến lúc vợ gọi mới thèm về. 3 huynh đệ loạng choạng dìu nhau ra đến cửa, chợt có 2 vị bổ đầu từ đâu xong ra chặn lại, đoạn chỉ con Xích thố bên cạnh Lưu Bị mà hỏi:
- Biển ngựa đâu?
Quan, Trương sợ lắm, đưa mắt nhìn Bị, thấy Bị vẻ mặt như thường, lạnh lùng trả lời:
- Ngựa mới mua chưa kịp lắp biển.
Bổ đầu thấy Bị khệnh khạng ghét lắm, cười gằn:
- Ngựa không biển, phạt 5 lạng.
Bổ đầu còn lại lập tức lôi ra tập biên lai, hí hoáy ghi phạt rồi dán lên mũi ngựa!
Bổ đầu gườm gườm nhìn Bị, lại hỏi :
- Bảo hiểm đâu?
Đáp:
- Sống chết có số, cần gì bảo hiểm?
- Không có bảo hiểm, phạt 10 lạng!
Lại xăm soi rồi hỏi :
- Móng ngựa made in USA, có tem nhập khẩu ko?
Bị hiên ngang:
- Ngày nào cũng đi, tem nào không mòn!
- Không tem nhập khẩu, 15 lạng!
Quan, Trương lần đầu thấy có người gặp bổ đầu mà khệnh khạng như thế, trong lòng thán phục Bị lắm lắm. Bổ đầu thấy Bị ngoan cố thì càng ghét, thôi thì bới ra đủ cái phạt, từ móng mòn, ngựa bẩn, bờm ngắn, lông đỏ… lôi ra phạt tất.
Đến lúc hết sạch quyển biên lai, hai bổ đầu xích cẳng ngựa lại rồi nghênh ngang bỏ đi, lại bảo Bị khôn hồn mau lên kho bạc mà nộp phạt! Con Xích thố thì chi chít hóa đơn phạt kín từ đầu đến tận khấu đuôi!
Quan, Trương hãi quá, hỏi Bị phạt nhiều thế lấy tiền đâu mà nộp. Bị ngẩng mặt lên trời, cười ba tiếng rồi đáp:
- Ngựa thằng nào buộc ở đấy, có phải ngựa đại ca đâu!
Quan, Trương há hốc mồm mãi không ngậm vào được, từ ấy nhất tâm theo Lưu Bị, đến cuối đời vẫn một lòng một dạ sắt son.
Còn con Xích thố, nghe nói Lữ Bố mất mấy tháng lương nộp phạt mới chuộc được về, ngày đêm hầm hè tìm thằng tai to tay dài để rửa hận mà không được.

.

From BNS

2654 ngày trước · Bình luận · Loan tin
leicas , Bazoda11 người nữa
·  

11 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết