Avatar's bai_tu_long

Ghi chép của bai_tu_long

Bác ơi

"Bác để tình thương cho chúng con 
Một đời thanh bạch, chẳng vàng son 
Mong manh áo vải hồn muôn trượng 
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn."

(Bác ơi - Tố Hữu - 9/1969)

2367 ngày trước · Bình luận · Loan tin
toninh , saodatviet10 người nữa
·  

5 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết