Avatar's bai_tu_long

Ghi chép của bai_tu_long

Quang Trung xưa và anh hùng thời nay

Nhân chuyện anh Tập sắp qua Việt Nam chơi và lại định đến quốc hội để nói chuyện, nhiều bạn trích lời hoàng đế Quang Trung để nói rằng cần chửi cho cái anh Tập một trận. Các bạn ấy trích mấy câu sau của đức Hoàng Đế:

"Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ"

Nhưng ít khi họ nhớ là hoàng đế viết câu đó trước khi ngài đánh tan 20 vạn quân Thanh, và họ càng cố quên là sau khi đánh tan nát đạo quân của Tôn Sỹ Nghị thì chính ngài nhún nhường viết như sau để ngăn hoạ binh đao vì Càn Long mất thể diện:

"Thần vốn là kẻ áo vải, được nhờ ơn cả, lạm giữ cõi Nam" - đường đường ngài oánh cho chúng không còn mảnh giáp nhưng khi viết thư thì vẫn nói về việc mình ở trên đất tổ tiên mình là "nhờ ơn cả, lạm giữ cõi Nam". Rồi sau đó, ngài tự nhận là hạng con cái:

"Nhà Thanh ta được trời quyết cố, rộng đến muôn phương, chỗ nào có bóng mặt trời soi đến đều coi muôn dân như chung một bọc, như con một nhà.

Kính nghĩ, Ðại Hoàng đế Bệ Hạ đức ngang với trời đất, đạo cao hơn vua Hiên vua Nghiêu, vỗ về cho chư hầu mến phục, dịu dàng cho người xa hướng về không phải là kiểu tầm thường như các triều đại gần đây.

Thần lạm được thánh thượng coi như con ruột, liệt vào hạng thân vương. Phận này, dù tận nơi xa khuất, nhưng tình ấy vẫn kể như vô cùng."

Quang Trung hoàng đế hơn người ở chỗ, khi cần dụng binh thì ngài đánh cho kẻ thù sét không kịp bưng tai. Thế nhưng khi cần dùng ngoại giao để ngăn hoạ binh đao, kể cả khi vừa thắng lớn thì ngài vẫn nhũn gấp trăm lần mấy anh hùng bàn phím ngày nay. Cái đáng lo là chỉ nhìn thấy quân công và tài năng quân sự của đức hoàng đế mà quên đi sự khôn khéo của ngài trong đối ngoại!

Trong một diễn biến khác được ghi nhận, thì trên các diễn đàn, mạng xã hội , rất nhiều anh hùng một mặt kêu gọi chống Trung Quốc manh động hào khí ngút trời , mặt khác đang chia sẻ cách trốn nghĩa vụ quân sự


* Không bình luận thêm trong chủ đề này  . 

2643 ngày trước · Bình luận · Loan tin
huuduc94 , kanishi4 người nữa
·  

36 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết