Avatar's sotaydulich

Ghi chép của sotaydulich

Kịch bản diễn tập ngăn chặn biểu tình khiếu kiện đất đai ở Vĩnh Phúc

Kịch bản buổi diễn tập quy mô lớn về ngăn chặn biểu tình, bạo loạn cũng như chống khủng bố và cứu con tin tại thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Theo “kịch bản” , “tại một số tỉnh, lực lượng phản động, kích động đã mua chuộc, lôi kéo một bộ phận quần chúng nhân dân tập trung biểu tình khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương xâm phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo”.

Nội dung của cuộc thao dượt có đoạn: “Biểu tình diễn ra nhiều ngày, lan rộng ra nhiều tỉnh thành và chuyển thành bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang. Bọn phản động đã cướp chính quyền một số xã, phường, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin.

Chủ tịch nước đã ra lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc phòng ở một số tỉnh, trong đó có tỉnh X”.

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20151214/muc-kich-dac-cong-viet-nam-dien-tap-chong-khung-bo/1020673.html
2836 ngày trước · Bình luận · Loan tin
MaiLan_MaiLan , dhalflife2 người nữa
·  

9 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết