Avatar's kekin

Ghi chép của kekin

Mời giải câu đố mà hầu hết mọi người làm sai

Jack đang nhìn Anne, nhưng Anne đang nhìn George. Jack đã kết hôn, còn George thì chưa. Vậy liệu có một người đã kết hôn đang nhìn một người chưa kết hôn?

A: Có

B: Không

C: Không xác định được


(Nguồn: The Guardian)

2249 ngày trước · Bình luận · Loan tin
virus_muzic , phonglee24044 người nữa
·  

15 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết