Avatar's hoanglien304

Ghi chép của hoanglien304

Những câu hỏi phỏng vấn lập trình viên Java hay nhất

Hầu hết các ứng viên khi đi phỏng vấn đều đọc qua các tài liệu liên quan và hỏi những người đã có kinh nghiệm về cách trả lời những câu hỏi thường gặp và cách ứng xử trong buổi phỏng vấn lập trình viên Java. Theo kinh nghiệm, nhà tuyển dụng thường bắt đầu với khái niệm cơ bản và sau đó tiếp tục hỏi  về các vấn đề xa hơn. Ở phần trước chúng tôi đã giới thiệu đến các ứng viên những câu hỏi thường gặp, Trong bài viết này chúng tôi tiếp tục đưa ra một số câu hỏi  khác khi phỏng vấn lập trình viên Java.


1. JVM là gì? Tại sao Java là một ngôn ngữ lập trình độc lập nền tảng (Platform Independent Programming Language) ?

Ứng viên: JVM (Java Virtual Machine) là một tiến trình như một máy ảo để có thể thực thi được bytecode. Mỗi tập tin mã nguồn trong Java được biên dịch ra một tập tin bytecode và chúng được thực thi bởi JVM. Java được thiết kế để cho phép những chương trình ứng dụng có thể được dựng lên (build) và chạy trên bất kỳ nền tảng nào, mà không cần phải viết lại mã lệnh khác hoặc biên dịch lại mã nguồn cho mỗi nền tảng khác nhau. JVM  là ngôn ngữ lập trình độc lập nền tảng vì JVM có thể nhận biết được các tập lệnh cụ thể và đặc thù của từng nền tảng phần cứng bên dưới.


2. Ý nghĩ của từ khoá “static”(tĩnh) trong Java là gì? Chúng ta có thể override (đè) một hàm private hoặc static trong Java không?

Ứng viên: Từ khoá “static” biểu thị cho biến hoặc phương thức có thể được truy cập mà không cần tạo ra thực thể của lớp chứa nó. Người dùng không thể override phương thức static trong Java.


3. Java hỗ trợ những kiểu dữ liệu nào? Thế nào là Autoboxing và Unboxing?

Ứng viên: Java hỗ trợ 8 kiểu dữ liệu cơ bản:

 • byte

 • short

 • int

 • long

 • float

 • double

 • boolean

 • char

Autoboxing là Java tự động convert kiểu dữ liệu primitvies ( thường dịch là nguyên thủy ) sang một class wrapper tương ứng. Ngược lai là Unboxing, là việc convert từ wrapper sang kiểu dữ liệu primitives


4. Có phải Java hỗ trợ đa thừa kế?

Ứng viên: Không, Java không hỗ trợ đa thừa kế.


5. Những interface cơ bản trong Java Collections Framework?

Ứng viên: Những interface cơ bản nhất đuợc cung cấp trong Java Collections Framework:

 • Collection

 • Set

 • List

 • Map


6. Thế nào là Iterator?

Ứng viên: Interface Iterator cung cấp một số các phương thức để duyệt (lặp) qua các phần tử bất kỳ tập hợp nào. Mỗi interface Collection trong Java đều chứa một phương thức iterator để trả về một thực thể của interface Iterator. Iterator có khả năng xoá những phần từ tập hợp trong quá trình lặp.


7. Mục đích của bộ dọn rác (Garbage collection) trong Java là gì?

Mục đích của bộ dọn rác là để xác định và loại bỏ những đối tượng nào không còn cần thiết trong ứng dụng, để cho tài nguyên được tái sử dụng.


Trên đây là bài hướng dẫn có thể bạn sẽ được hỏi trong cuộc phỏng vấn lập trình viên Java. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn một phần nào đó. Chúc các bạn thành công!

2735 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết