Avatar's chamsocsacdep

Ghi chép của chamsocsacdep

Doanh nghiệp thuê lại lao động cần có điều kiện và thủ tục gì?

Để thành lập doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp phải đáp ứng được những qui định của pháp luật. Đại lý thuế Địa Nam hướng dẫn quý khách hàng tìm hiểu và thực hiện theo qui định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:


1. Điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép hoạt động


Căn cứ tại Khoản 1, Điều 54 - Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 5 - Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày22/05/2013 thì Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định, tiền ký quỹ 2 tỷ đồng, điều kiện về trụ sở, về người đứng đầu doanh nghiệp
Về vốn pháp định
Điều kiện vốn pháp định đối với hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày22/05/2013 , theo đó mức vốn pháp định đối với
ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động là 2 tỷ đồng.
Số vốn pháp định được xác định bằng văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại về việc công ty đó có đủ số vốn 2 tỷ trong tài khoản hoặc chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn.
Về khoản tiền ký quỹ
Trong suốt quá trình hoạt động, DN phải tiến hành ký quỹ với số tiền 2 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại. Số tiền này sẽ được ngân hàng niêm phong và DN sẽ không được  sử dụng cho đến khi không hoạt động ngành nghề cho thuê lại lao động nữa.
Về trụ sở
Điều kiện địa điểm đặt trụ sở, văn phòng đại diện,chi nhánh của DN cho thuê được quy định tại Điều 7 - Nghị định 55/2013/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 22/05/2013, theo đó DN phải có địa điểm đặt trụ sở ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên. Trường hợp địa chỉ trụ sở là đi thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà thời hạn từ 2 năm trở lên
Về người đứng đầu doanh nghiệp
Pháp luật quy định người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện nhất định. Điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp quy định tại Điều 8 - Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày22/05/2013 như sau:
-  Có lý lịch rõ ràng ,năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
-  Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động ít nhất 3 năm trở lên;
- Doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động thì trong 3 năm liền kề trước đó không có vi phạm pháp luật về luật doanh nghiệp như giả mạo hồ sơ cấp, cáp lại GCN đăng ký kinh doanh, …>> Đại lý thuế Địa Nam cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động
 

2. Thứ hai, thủ tục và hồ sơ để được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

- Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Điều 11- Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày22/05/2013 theo đó, hồ sơ gồm:
-
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (có mẫu) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
-  GCN  việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này;
-  GCN  đăng ký DN theo quy định của LDN;
-  Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu DN theo quy định của pháp luật;
-  Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm; Hợp đồng thuê nhà thời hạn ít nhất 2 năm
- Hồ sơ xin cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động gửi đến Bộ Lao Động- Thương Binh và Xã Hội ,trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động,Bộ trưởng Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là hướng dẫn của Đại lý thuế Địa Nam về vấn đề thành lập doanh nghiệp cho thuê lại Lao động, nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006243
2787 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết