Avatar's chamsocsacdep

Ghi chép của chamsocsacdep

Bán hàng thương mại điện tử cần làm những thủ tục gì?

Theo nghị định 185/2013/NĐ-CP thì cá nhân, tổ chức khi thiết lập website bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ TMĐT phải thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương.

I.  THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE BÁN HÀNG


 Điều 4, Thông tư 12/2013/TT-BCT,Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website TMĐT bán hàng truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Thương nhân, cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản phải đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:
 • Tên thương nhân, cá nhân, tổ chức;
 • Địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc;
 • Lĩnh vực kinh doanh;
 • Số đăng ký KD của thương nhân ,mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức;>> Đại lý thuế Địa Nam cung cấp dịch vụ kê khai thuế
 • Các thông tin liên hệ, bao gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, fax.

Bước 2: Xét duyệt tài khoản

Trong thời hạn ba ngày làm việc, thương nhân, cá nhân, tổ chức nhận kết quả qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký từ Bộ Công Thương về một trong các nội dung sau:
 • Trường hợp đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, cá nhân, tổ chức tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo đúng yêu cầu.
 • Trường hợp thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp 1 tài khoản để đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

Bước 3: Thông báo website

Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập hệ thống, chọn chức năng Thông báo website TMĐT bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Lưu ý:

 •         Đối với các ngành nghề KD có điều kiện, cần cung cấp các giấy tờ hợp pháp liên quan.
 •            Các thương nhân, tổ chức sở hữu website TMĐT bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin quy định tại Điều 29 đến Điều 34 trên trang chủ của website.

Bước 4: Bộ Công Thương xác nhận thông báo


Thương nhân, cá nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi trong thời hạn ba ngày làm việc của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về 1 trong các nội dung sau:
 • Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Trong trường hợp này,  thương nhân, cá nhân, tổ chức phải quay lại Bước 3 để  khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
 • Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
 • Thương nhân, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản đã được cấp để tiến hành chỉnh sửa và cập nhật thông tin theo yêu cầu.

 II.   THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 Điều 7 Thông tư 12/2013/TT-BCT qui định hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT như sau:
 
 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT (có mẫu ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BCT).
 • Giấy chứng nhận đăng ký KD, Bản sao có chứng thực hợp lệ  quyết định thành lập đối với tổ chức,  giấy chứng nhận đầu tư đối với thương nhân. 
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 nghị định 52/2013/NĐ-CP
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ TMĐT theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 •  Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT với cá nhân, tổ chức, thương nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động cung ứng dịch vụ, mua bán hàng hóa trên website (nếu có).

 
Trên đây là hướng dẫn của Đại lý thuế Địa Nam về thủ tục thông báo và đăng ký dịch vụ website thương mại điện tử, nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 19006243

Đại lý thuế Địa Nam và công ty luật TNHH Sao Việt chuyên cung cấp
2401 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết