Avatar's chamsocsacdep

Ghi chép của chamsocsacdep

Các vấn đề cần lưu ý khi tiến hành giải thể Doanh nghiệp

Đại lý thuế xin hướng dẫn quý khách các thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm giúp các bạn hiểu rõ được phần nào về quy trình giải thể công ty khi cần thiết. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi hi vọng sẽ làm quý khách hài lòng với tất cả các dịch vụ của Đại lý thuế.

Hiện nay, ở Việt Nam số lượng công ty giải thể khá là lớn. Theo một số thông tin trên Cục quản lý đăng ký doanh nghiệp thống kê năm 2013 thì có tới hơn 60 nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn và phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, quy trình và hồ sơ để làm công tác giải thể không phải doanh nghiệp, tổ chức nào cũng nắm bắt được.

1.Quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông báo giải thể trên các kênh truyền thông thông tin

Bước 2: Hoàn thành thủ tục xin xác nhận đã thực hiện nghĩa vụ thuế và gửi lên cục hải quan nếu doanh nghiệp bạn có đăng ký ngành nghề liên quan đến xuất nhập khẩu và xin xác nhận với Ngân hàng là không còn nợ ngân hàng bất cứ khoản nào.

Bước 3: Làm việc tại các đại lý thuế ở nơi mà doanh nghiệp bạn kê khai thuế hàng tháng, hàng năm. Sau khi quyết toán thuế xong, doanh nghiệp phải làm hồ sơ giải thể ở đại lý thuế quản lý bao gồm một số giấy tờ, thủ tục sau:

- Công văn xin giải thể doanh nghiệp

- Có thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

- Có quyết định và những biên bản về việc giải thể

- Giấy tờ xác nhận không nợ thuế đến thời điểm giải thể

- Báo cáo tài chính đầy đủ

Bước 4: Thông báo trả dấu tròn khi có kết quả khóa mã số thuế đăng báo giải thể và tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại sở kế hoạch.

Bước 5: Hoàn trả dấu tại cơ quan công an và nhận giấy thu hồi dấu nộp tại sở kế hoạch.

2. Các vấn đề cần lưu ý khi tiến hành giải thể Doanh nghiệp

a. Nên làm thủ tục chấm dứt các hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trước khi thực hiện quy trình đăng ký giải thể doanh nghiệp.

>> Hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp mới trọn gói 

b. Kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp trong vòng 7 ngày các doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể đến văn phòng đăng ký kinh doanh kèm theo một số quyết định tùy theo các loại hình doanh nghiệp.

- Đối với công ty TNHH một thành viên thì phải có quyết định của chủ sở hữu công ty

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên

- Đối với công ty cổ phần thì phải có quyết định của đại hội đồng cổ đông

- Đối với công ty hợp danh thì phải có quyết định của các thành viên hợp danh thành lập công ty.

c. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

d. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Đại lý thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

e. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.


2779 ngày trước · Bình luận · Loan tin
·  

0 bình luận

Viết bình luận mới
Website liên kết